แจ้งโอนเงินเฉพาะที่ซื้อแบบออนไลน์
ReadyPlanet.com
แจ้งโอนเงินเฉพาะที่ซื้อแบบออนไลน์

link_to_confirm_tranfer


ชื่อ-นามสกุล :
E-Mail :
เบอร์โทรศัพท์ :
จำนวนเงินที่โอน :
วัน-เดือน-ปี ที่โอนเงิน :
เวลาที่โอน :
ธนาคารที่โอน : ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
รูปใบโอนเงิน :
หมายเหตุ :