Home News Update Narah Story ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโรงงานของเรา
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโรงงานของเรา
22 Apr 2022 | Narah Story

นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวอังศุมาลิน ฉัตรสุวรรณวารี อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงงานของผมที่เชียงใหม่ครับ

RELATED PRODUCTS