Home News Update Narah Story NARAH มาจากภาษากรีกโบราณครับ แปลว่า Happiness หรือ ความสุข
NARAH มาจากภาษากรีกโบราณครับ แปลว่า Happiness หรือ ความสุข
21 Mar 2022 | Narah Story

NARAH มาจากภาษากรีกโบราณครับ แปลว่า Happiness หรือ ความสุข

สัญลักษณ์ของเราคือ “ฑูตสวรรค์” ที่คอยส่งมอบความสุขให้กับคนทั่วโลก

ครอบครัวเราเป็นคริสเตียนครับ เรามีความเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้ตามธรรมชาติคือสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการที่มนุษย์เราหนีห่างจากธรรมชาติที่พระองค์ประทานให้ 

เราเชื่อว่า พืชผักตามธรรมชาติอันยอดเยี่ยมที่พระเจ้าประทานให้แก่โลกมนุษย์นั้นสามารถช่วยให้มนุษย์สุขภาพดีได้ตามวิถีทางธรรมชาติ

ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของเราจึงเน้นที่พืชผักที่มาจากธรรมชาติ และเพาะปลูกแบบออแกนิคตามมาตรฐานสากล ปลอดสารเคมี 100%

เราเชื่อแบบนี้ และดำเนินธุรกิจตามแนวทางนี้เสมอมา

สโลแกนของเราคือ The Gift Of Purity ซึ่งผมยังหาคำแปลภาษาไทยที่มีความหมายลึกซึ้งตรงกับภาษาอังกฤษนี้ไม่ได้

แฟนเพจท่านใดมีความสามารถในการรังสรรค์ภาษาไทยที่สวยงาม ลึกซึ้ง ตามความหมายของ The Gift Of Purity ช่วยกรุณาผมหน่อยครับ 

หากใครแปลเป็นภาษาไทยได้ถูกใจจนเอาไปเป็นสโลแกนของบริษัทได้ ผมมีค่าตอบแทนให้ 1 แสนบาท 

ท่านที่สนใจสามารถส่งสโลแกนพร้อมระบุวันเวลาที่ส่ง ได้ในคอมเม้นใต้โพสต์นี้ จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลวันที่ 6 มิถุนายนนี้ครับ

ธีรพงศ์ เธียรพัฒนพล

GALLERY
RELATED PRODUCTS