Home News Update Narah Story Stuart fife คนอเมริกันที่เป็น Partner ของเราที่อเมริกา
Stuart fife คนอเมริกันที่เป็น Partner ของเราที่อเมริกา
20 Mar 2022 | Narah Story

คุณ Stuart fife คนอเมริกันที่เป็น Partner ของเราที่อเมริกาครับ Stuart บอกให้เรียกเค้าว่า สตู (S2) ผมถามว่าทำไม? เค้าบอกว่าไม่อยากเหมือนใคร 🤣🤣

ถามว่าทำไมยูไม่ใส่เสื้อกันหนาวไม่หนาวเหรอ? เค้าบอกไอใส่ Built-in 😂😂

สตูเกิดปีเดียวกันกับผมครับ อายุเราเท่ากัน สตูเป็นฝรั่งที่พูดไทยได้ชัดมากจนผมตกใจ เรารู้จักกันมาเกือบ 7 ปีแล้ว แต่เพิ่งมาเป็น Partner ทางธุรกิจกันเมื่อประมาณ 3 ปีก่อน 

เอาไว้ผมกลับไทยแล้วจะเล่าให้ฟังในเพจว่าเรารู้จักกันได้อย่างไร และจับพลัดจับผลูยังไงจึงได้เป็น Partner กันนะครับ

ธีรพงศ์ เธียรพัฒนพล

GALLERY
RELATED PRODUCTS