Home News Update Narah Story บรรยากาศการเก็บเกี่ยววัตถุดิบ NARAH 4Greens ที่รัฐยูท่าห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
บรรยากาศการเก็บเกี่ยววัตถุดิบ NARAH 4Greens ที่รัฐยูท่าห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
07 Oct 2021 | Narah Story

ชมบรรยากาศการเก็บเกี่ยววัตถุดิบ NARAH 4Greens ที่รัฐยูท่าห์ ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ 🇺🇸

ผักที่เห็นจะถูกนำไปคั้นเป็นน้ำ แล้วผ่านกระบวนการสกัดด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า BioActive Dehydration™  ทำน้ำผักให้เป็นกลายเป็นผงด้วยอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส

กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เก็บเกี่ยว คั้นเป็นน้ำ จนกลายเป็นผงใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

ด้วยกรรมวิธีนี้ทำให้สามารถรักษาคุณค่าของสารอาหารไว้ได้อย่างครบถ้วน แถมคงคุณค่าไว้ใด้อย่างยาวนาน เสมือนเพิ่งคั้นสดๆในทุกครั้งที่ชงดื่ม 

แต่กรรมวิธีนี้ก็ต้องแลกมาด้วยปริมาณผักที่หายไปมากพอสมควร  ผัก 100 กิโลกรัม จะเหลือผงผักเพียงแค่ 10 กิโลกรัมเท่านั้นครับ 

สารอาหารที่อยู่ในผงผักที่ได้จะเข้มข้นมากๆครับ ตอนชงดื่มใช้เพียงแค่ 1 กรัมก็เพียงพอแล้วใน 1 วัน

VIDEO
RELATED PRODUCTS