Home News Update News Category วิธีเก็บกล้วยหอมไว้กินได้นานๆ
วิธีเก็บกล้วยหอมไว้กินได้นานๆ
22 Jul 2021 | News Category

แม่กุ้งอยากแชร์ : วิธีเก็บกล้วยหอมไว้กินได้นานๆ ยังคงความสด ไม่ดำ เนื้อกล้วยหอมยังคงความอร่อยค่ะ

VIDEO